Simurg Web Tasarım - İzmir | Marka Kimliği ve Marka İmajı Nedir? Neden Önemlidir?
Ücretsiz Fiyat Teklifi Al

Bilgi Talep Formu

Marka Kimliği ve Marka İmajı Nedir? Neden Önemlidir?

Pazarlama dünyasının temel çekirdeği olan marka kavramı çeşitli anlamlar kazandırılarak doğru bir ifade şekli oluşturulur. Bunlardan ilki marka kimliği diğeri ise marka imajıdır. Bu iki kavram farklı tanımlanır ve arasındaki ayrımı net bir şekilde anlatmak gerekir. Marka kimliği; “biz kimiz” sorusunun cevabıdır. Logo, amblem, tasarım, renk, şekil, slogan ve ambalaj gibi tüm görünür unsular markanın kimliğini oluşturur. Hepsi birbiriyle uyumlu ve tutarlı olması gerekir. Marka kimliğini anlamlı bir hikâye diye tanımlarsak tüm unsurların detaydan bütüne bütünden detaya doğru her halde bir akış sağlar. Tüketicinin zihninde marka diğerlerinden bu şekilde ayrılır. Marka imajı; tüketicinin bir marka hakkındaki düşüncelerinden, fikirlerinden, gözlemlerinden, izlenimlerinden ve hislerinden ibarettir. Tüketicinin markayla yaşadığı deneyime göre bu başlıklara vereceği yorumlar değişebilir. Bu sebeple müşteri memnuniyeti ve bu memnuniyeti artıracak çalışmaların yapılması işin doğasında vardır. Bir diğer husus ise tüketici dışında içinde bulunduğu pazarında markayı nasıl algıladığı önemlidir. Marka Kimliği Somut Marka İmajı Soyut Unsurlardan Oluşur Şirketlerin oluşturduğu markaların hedef kitlesine kim olduğunu anlatan unsurların toplamı kimlik olarak açıklanır. Somut unsurlardan oluşur ve vizyon, misyon, hedef ve amaçlar bu kimlikle vücut bulur. Marka imajı ise şirketlerin oluşturduğu marka kimliğinin tüketici/pazar üzerinde bıraktığı his ve düşünce gibi soyut unsularla açıklanır. Marka kimliğini şirketin kendisi oluşturup yön verirken marka imajı ise dışarıdan marka hakkındaki görüşlerle şekil bulur. Marka Kavramı Neden Bu Kadar Önemlidir? Şirketlerin markalaşmasının birçok avantajı vardır. Bu pazarda “ben de varım” demektir. Öncelikle işletme içi başarıyı yükseltir. İçinde bulunduğu pazarda güven sağlar. Bu yönde yapacağı çalışmaları destelemiş olur. Yeni iş ilişkilerinin kurulmasını sağlar. En önemlisi müşteri algısını olumlu yönde etkiler. Markanın taşıdığı unsurlar tüketicisi ile bağ kurmasını sağlar. Bir açıklama olmadan logosunu görmesi ya da sloganını işitmesi hemen markayı anımsatır. Markanın doğru planlanan bir geçmişi varsa çıkardığı yeni ürün tüketici tarafından kısa sürede kabul görür çünkü fayda göreceğine inanır ve güvenir. Marka İmajı Neden Önemlidir? Markanın tüketicisi tarafından nasıl algılandığı oldukça önemli bir başlıktır. Rakiplerle dolu olan bir dünyada dikkat çekmek için marka imajı güçlü bir koz olacaktır. Doğru reklam kanallarının kullanılması ve etkileşimin var olduğu bir iletişim sürecini yöneten reklam çalışmalarıyla bu imaj desteklenir. Bu çalışmaların işe yaraması için ürünün kaliteli olması, kullanışlı olması, amaca hizmet etmesi ve fiyat/performans dengesinin bulunmasıdır. Sürekli yani sadık bir müşteri kitlesi yakalamak için duygusal bir bağ kurulması gerekir. Tüketici ürünü faydalı görürse ve memnun kalırsa tüketime devam eder. Markayı paralelinde şirketi benimser ve psikolojik bir bağlantı kurar. Bu bağın devamlılığını ise müşteri memnuniyeti çalışmalarının desteklenmesiyle pekiştirir. Tüm gerçekleştirilen PR çalışmalarının içinde en etkilisi ise kulaktan kulağa kendi doğalı içinde markanın konuşuluyor olmasıdır. Aldığı bir hizmetin iyi olması sonucunda kişi yakın çevresine de bundan bahseder ve faydalanmasını sağlar. Tabii bu memnuniyetinde devamlılığı oldukça önemlidir. Bir markanın imajının olumlu inşa edilmesi sonucunda bilinirliği artar ve bu duruma paralel olarak satışları da artar. Hizmetin ya da ürünün iyi olmasının yanında doğru kanallarla tüketiciye sunması da gerekli bir çalışmadır. Günümüzde dijitalleşen her şey gibi pazarlama stratejileri de geleneksel tabanın üzerine kurulan dijital alanda yapılan çalışmalardan çoğunlukla ibarettir. Yani, her markanın kendine ait bir Web sitesi ve sosyal medya hesapları bulunur. Tüketici markayı görmek ve özelliklerini incelemek için bu alanları aktif olarak ziyaret eder. Bu sebeple Web sitesinin iyi çalışması, güncel olması ve yeterince içerikle donatılması gerekir. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarının da aktif olması ve tüketici ile iletişiminin sıcak tutulması beklenir.